Česky
Dotační programy | Vzdělávání

Operační program Zaměstnanost

Cílem Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. ČR musí těmto oblastem věnovat značnou pozornost, pokud chce v současném komplexním světě obstát.OP Z je zaměřený také na podporu rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.


Rozdíly oproti 2007–2013

Zaměření na propojení dalšího vzdělávání s potřebami trhu práce, transformace a deinstitucionalizace sociální a zdravotní péče, větší důraz a integrovaná řešení.

Zaměření

Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, sociální začleňování a boj s chudobou, sociální inovace a mezinárodní spolupráce a efektivní veřejná správa.

Tematické cíle

  • Zvyšování zaměstnanosti a kvalitní pracovní síla
  • Fungující sociální systém a boj proti chudobě
  • Kvalitní, efektivní a transparentní veřejná správa a instituce

Podporované oblasti

  • Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
  • Sociální začleňování a boj s chudobou
  • Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
  • Efektivní veřejná správa
  • Technická pomoc

Pokud chcete vědět víc kontaktujte nás! Informujeme Vás o aktuálních výzvách, zdarma vypracujeme analýzu dotačních možností a samozřejmě pro Vás zpracujeme podnikatelský záměr.

<script type="text/javascript">

  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-16998919-1']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);

  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();

</script>


©2010 EasyStep s.r.o., tomashnilica  | Powered by FlexiWeb