Česky
Dotační programy

Dotační programy

Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony.

Na právě probíhající programové období 2014-2020 má ČR z evropských fondů k dispozici 24 miliard eur. Aby jste si mohli udělat představu, jak velkou sumu to představuje, lze ji přirovnat přibližně k více než  jedné polovině ročního státního rozpočtu ČR.

Evropské fondy v období 2014-2020 nabízejí ČR značné množství prostředků, buďte mezi těmi, kdo je využije ke svému rozvoji a zisku konkurenční výhody! My Vám usnadníme Vaše kroky!

Získejte dotaci z těchto programů

 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Životní prostředí

Program rozvoje venkova

Zaměstnanost

Vzdělání pro konkurenceschopnost

Integrovaný operační program

Výzkum, vývoj a vzdělání

Doprava

Regionální operační program

Evropská územní spolupráce

Operační program Praha

Technická pomoc

Komunitární programy

EraSME

 <script type="text/javascript">

  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-16998919-1']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);

  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();

</script>

 

 

 

 

 

©2010 EasyStep s.r.o., tomashnilica  | Powered by FlexiWeb