Česky
Home

O společnosti Easy Step s.r.o.

Společnost Easy Step s.r.o. vznikla za účelem pomoci podnikatelským i veřejnoprávním subjektům realizovat jejich investiční, vzdělávací a výzkumné záměry. Našim klientům pomáháme najít a získat finanční prostředky z dotačních titulů, a to jak z programů Evropské unie, tak z národních zdrojů.

Provádíme analýzu dotačních příležitostí pro konkrétní subjekty, nacházíme nové příležitosti, vytváříme administrativní podklady včetně potřebných příloh, aktivně komunikujeme s řídícími orgány a provádíme klienta celým grantovým cyklem od myšlenky až po úspěšnou realizaci.

Díky našim bohatým a dlouhodobým zkušenostem s přípravou, administrací a hodnocením nejrůznějších dotačních titulů, a spoluprací s řadou dodavatelů plnění konkrétních projektů, můžeme poskytnout kompletní servis spojený s dotačním financováním. 

Zásadní výhody plynoucí ze spolupráce s námi:

  • Dlouhodobá spolupráce s klienty, zaměřená na koncepční řešení investičních záměrů klientů.
  • Na základě pravidelné a intenzivní spolupráce s našimi partnery, jsme schopni klientům nabídnout ty nejlepší  podmínky na trhu.
  • Osobní přístup – konzultant se přizpůsobí vašim časovým možnostem.
  • Důkladné navržení portfolia, které odráží vaše potřeby a záměry.

ZÍSKEJTE I VY DOTACE PRO VÁŠ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR!

©2010 EasyStep s.r.o., tomashnilica  | Powered by FlexiWeb