Česky
Služby

Klient společnosti Easy Step s.r.o. má možnost získat kompletní dotační servis, záleží však pouze na vašich potřebách, s kterou částí dotačního cyklu budete potřebovat pomoci.

 1. Analýza dotačních příležitostí
  • vyhledání vhodného dotačního titulu pro váš záměr
  • doporučení jiných možných dotačních příležitostí v návaznosti na váš předmět činnosti a dlouhodobější strategii
  • optimalizace harmonogramu pro realizaci konkrétních záměrů a čerpání prostředků
 2. Tvorba žádosti o dotaci
  • příprava a formulace žádosti o dotaci
  • kontrola a administrace veškerých potřebných příloh
  • komunikace s řídícími a implementačními orgány
  • sledování stavu schvalování žádosti
  • úprava žádosti před schválením
 3. Administrativní a metodická podpora při realizaci projektu

Tato služba Vám pomůže s administrativní asistencí v rámci celé realizační fáze projektu a následného monitorovacího období (sledování harmonogramu projektu, zpracování zpráv v průběhu realizace projektu, žádosti o proplacení finančních prostředků a monitorovacích zpráv po ukončení realizace projektu). Našim cílem je minimalizovat Vaši administrativní zátěž a upozornit na případné nedostatky, které mohou ovlivnit bezchybné čerpání dotace.

Související služby

V případě potřeby vám pomůžeme zajistit:

 • Realizaci výběrových řízení
 • Energetický audit
 • Projektovou dokumentaci ke stavbě
 • Financování (zajištění financování pro developerské projekty, podnikové aktivity, investice; úvěrové financování, nastavení zaměstnaneckých benefitů)
 • Vyhledání nemovitostí a pozemků pro vaše podnikání

<script type="text/javascript">

  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-16998919-1']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);

  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();

</script>

©2010 EasyStep s.r.o., tomashnilica  | Powered by FlexiWeb