Česky
Dotační programy | Integrovaný operační program
 

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z programového období 2007–2013. Prioritou IROPu je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

Rozdíly oproti letům 2007 - 2013 je razantní snížení počtu programů a jeden centrální program, podpora terénních a komunitních přístupů v sociální integraci nad ambulantními, rozšíření podpory nástrojů pro podporu sociální integrace – sociální bydlení, sociální podnikání a posun v zacílení na napojení sítě TEN-T u silniční infrastruktury.


Tematické cíle

 • Rozvoj využívání informačních a komunikačních technologií
 • Snižování energetické náročnosti ekonomiky
 • Omezování přírodních rizik, povodní a ekologické zátěže
 • Ochrana životního prostředí a využívání přírodního bohatství
 • Modernizace dopravní infrastruktury a ekologická doprava
 • Fungující sociální systém a boj proti chudobě
 • Zkvalitnění systému vzdělávání
 • Kvalitní, efektivní a transparentní veřejná správa a instituce

Podporované oblasti

 • Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
 • Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 
 • Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
 • Komunitně vedený místní rozvoj
 • Technická pomoc

 


Pokud chcete vědět víc kontaktujte nás! Informujeme Vás o aktuálních výzvách, zdarma vypracujeme analýzu dotačních možností a samozřejmě pro Vás zpracujeme podnikatelský záměr.

 <script type="text/javascript">

  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-16998919-1']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);

  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();

</script>

 

©2010 EasyStep s.r.o., tomashnilica  | Powered by FlexiWeb